Skip to content

Design • Build • Construct

~ De•bu•co ~

Debuco Advies B.V. bedenkt, ontwerpt en realiseert maatwerk oplossingen in de civiele  techniek. Hoe? Door opdrachtgevers te begeleiden bij ieder facet en in elk stadium van hun projectrealisatie. Wij maken en bewaken de contractafspraken en begeleiden het technisch- en contract management proces. Wij overtreffen graag de verwachtingen met  antwoorden op technische, contractuele en financiële vraagstukken.

Debuco Advies B.V. realiseert civiel technische projecten in de openbare ruimte samen met haar opdrachtgevers, zoals lokale overheden, provincies en waterschappen.

Ingenieursdiensten

Debuco Advies B.V. heeft ruime ervaring op het gebied van engineering in de grond-, weg- en waterbouw om onze opdrachtgevers te ontzorgen.

Ontwerp

In de ontwerpfase van projecten is Debuco Advies B.V. verantwoordelijk voor het ontwerpproces van het voorlopig ontwerp tot uitvoeringsontwerp op basis van het PVE. 

Contractmanagement

Debuco Advies B.V. heeft ruime ervaring op het gebied van contractmanagement in de GWW sector om aanbesteding plichtige diensten te ontzorgen.

Realisatie begeleiding

Debuco Advies B.V. vervult de taken en verantwoordelijk- heden voor de opdracht- gever  tijdens de realisatie van het project . Hierin begeleidt en borgt Debuco Advies BV de contract- overeenkomst van  het project objectief.

Bouwkosten

In opdracht van onze opdrachtgevers stellen onze adviseurs (bouw)kosten- ramingen op van projecten binnen de civiele techniek, aan de hand van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK). Om onze opdrachtgevers te ontzorgen in de aanvraag van haar realisatie budgetten.

Iets over ons

Wij geloven in flexibele adviseurs, die zich verbonden voelen met het werk. Debuco Advies B.V. werkt uitsluitend met gedreven doeners op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Doeners zijn doelgericht, houden van snel schakelen en presteren bij uitstek onder druk. Onze adviseurs zijn koersvast waar dat moet, inventief waar dat kan en bouwen altijd met zichtbaar plezier aan het best denkbare resultaat. Debuco Advies B.V. realiseert deze facetten onder het huidige kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015 en het  CO2-prestatieladder niveau 3 certificaat.

Erkend leerbedrijf SBB

Sinds 2019 is Debuco Advies B.V. een erkend leerbedrijf middenkaderfunctionaris infra. Hierin geven wij MBO studenten infra de kans zich te ontwikkelen binnen onze sector.

Projecten Debuco Advies B.V.

Onze opdrachtgevers

Onze partners