Skip to content

CROW:                                CROW publicatie 137, Wat kost dat?

Werkzaamheden:          Kostenramingen SSK Methodiek, Investeringsramingen Opdrachtgever en                                                                                    Bouwkostenramingen

Periode:                             2010-heden

In opdracht van gemeentelijke en bestuurlijke opdrachtgevers stellen onze adviseurs kostenramingen op van projecten binnen de civiele techniek, aan de hand van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK).

Hierin houden onze adviseurs rekening met:

  • Het analyseren en inventariseren van het werkgebied, inclusief bijbehorend veldonderzoek;
  • Het afstemmen met beheerders van de opdrachtgever staat centraal;
  • Het vastleggen van uitgangspunten, opmerkingen en wensen van de opdrachtgever die als basis vigeren conform de CROW publicatie 137, Wat kost dat?;
  • Het opstellen van een SSK kostenraming met bijbehorende (technische) onderbouwing;
  • De definitieve SSK kostenraming wordt aangeboden aan de Opdrachtgever Openbare Ruimte om hier vervolgens haar besluitvorming in te kunnen voltooien voor toekomstige realisatie van civiel technische projecten.
DSC_0625
4
3
2