Skip to content

Opdrachtgever:              Gemeente Tiel

Werkzaamheden:          Technisch ontwerp, kostenraming en risicoanalyse

Locatie:                              Binnenhoek, Tiel

Periode:                             2013-2016

Het Gelderse Tiel wilde een grondige vernieuwing van de noordoostelijke entree van de stad. Voor deze metamorfose werd een beroep gedaan op de expertise van Debuco. Onze adviseurs waren verantwoordelijk voor de SSK-raming en zorgden ervoor dat tijdens de uitvoering effectief kon worden gestuurd op kwaliteit en kosten.

De vernieuwing bestond o.a. uit de reconstructie van een winkelstraat in het hart van de stad. De indeling van het wegvak was verouderd. Door de groeiende verkeersdruk vanaf de A15 slibde de belangrijke toevoerweg langzaam dicht en stond de bereikbaarheid van het stadscentrum onder druk.

In 2012 besloot de gemeente tot een ingrijpende aanpassing van de zogeheten Binnenhoek. Dat betekende o.a. dat de rijbaan moest worden aangepakt en er aparte stroken kwamen voor fietsers en bromfietsers.

Debuco – bij dit project werkend in opdracht van landschapsarchitect wUrck – zorgde voor het technisch ontwerp, de kostenraming en een risicoanalyse. Ook speelden onze adviseurs in de aanloop naar de eerste fase van het project een leidende rol bij het organiseren van overleg met de omwonenden en alle andere belanghebbenden.