skip to Main Content

Opdrachtgever:              Rijkswaterstaat

Werkzaamheden:          Contractmanagement en Technisch management

Locatie:                              Midden Nederland

Periode:                             2017-heden

Debuco Advies B.V. is volop actief in projectteams (IPM) van Rijkswaterstaat en op die manier betrokken bij tal van inspirerende werken. Onze adviseur werkt actief mee in de procesvoering en de technische en contractuele aspecten van diverse werkzaamheden.

De lijst met projecten waar Debuco Advies B.V. op deze manier bij betrokken is, is lang en gevarieerd. We praten bijvoorbeeld mee over groot onderhoud en vernieuwing van de verlichting van rijkswegen. Daarbij gaat het niet alleen om de vervanging van masten en armaturen, maar ook om tekenwerk voor kabels en leidingen, technische installaties, matrixborden, detectielussen en VRI-installaties.

Debuco Advies B.V. toetst de kwaliteit bij de asfaltering van rijkswegen, denkt mee over kostenramingen bij het onderhoud van betonnen kunstwerken, en is betrokken bij inspecties en toetsing van grondwerk. We geven advies rond bijvoorbeeld afwatering, houden toezicht op funderingslagen rond asfaltering, en leveren interpretaties van zettingspredicies.

Referentiewerken zijn o.a. de verbreding van de A12 Zoetermeer – Gouda, de verbreding van de A4 bij Hoogmade, het wegenprogramma Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA), Geluidsschermen PreNoMo, Velsertunnel en onderhoud Prestatie Contract Midden Nederland.