Skip to content

Opdrachtgever:              Gemeente Noordwijk

Werkzaamheden:          Ontwerp, RAW bestek en Contractmanagement

Locatie:                              Parallel Boulevard, Noordwijk

Periode:                             2017-heden

De reconstructie van de parallel boulevard betreft de openbare ruimte van het Pickeplein tot en met het Wantveld in Noordwijk aan Zee. Het project bevat het reconstrueren van de openbare ruimte en het integreren van een infiltratievoorziening in verband met de huidige waterhuishouding problematiek.

In opdracht van de gemeente Noordwijk en het Waterschap zorgde Debuco Advies B.V. voor een RAW contract en het opstellen van een Definitief ontwerp. Naast het DO ontwerp, contractmanagement, en de begeleiding van de aanbestedingsprocedure namen onze adviseurs ook coördinatie en afstemmingswerkzaamheden opdrachtgever rond alle nevenopdrachten voor haar rekening.

Reconstructie Parallel Boulevard:

De Parallel Boulevard betreft het grootste deelgebied van het project. Zowel de boven als ondergrondse infrastructuur zullen in zijn geheel worden gereconstrueerd. Zo wordt het huidige gemengde rioolstelsel vervangen voor een gescheiden stelsel met een infiltratieriool en drainage. De bovengrondse infrastructuur omvat het reconstrueren van de rijbaan en het trottoir, het aanbrengen van laad&los voorzieningen voor de lokale ondernemers en het aanbrengen van een gescheiden fietspad nabij bushaltes. Ook wordt er in de toekomstige situatie meer ruimte gemaakt voor groenvakken, waardoor het verhard oppervlak zal afnemen.

Driedeegraphics ~ Peter Spijksma

Reconstructie Palaceplein

In verband met de ligging en het parkeerterrein behorende bij project Palaceplein is ervoor gekozen deze deellocatie eerder uit te voeren. Project Palaceplein bevat het reconstrueren van de openbare ruimte en het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel met infiltratieriool.

Reconstructie Parallel Boulevard fase 2

De realisatie van reconstructie Parallel Boulevard fase 2 is van start gegaan. De realisatieperiode vindt plaats tijdens de wintermaanden en eindigt in 2024