Skip to content

Werkzaamheden: voorbereidende werkzaamheden t.b.v. stikstofdepositie

Periode: 2019-heden

In opdracht van gemeentelijke en bestuurlijke opdrachtgevers stellen onze adviseurs materieelinventarisaties op van uit te voeren civiel technische projecten. Dit ter voorbereiding op het aanleveren van input t.b.v. AERIUS berekeningen in de momenteel actuele stikstofproblematiek.

AERIUS is een instrument waarmee neerslag van stikstof op Natura-2000 gebieden wordt berekend, gemonitord en geregistreerd.

Hierin houden onze adviseurs rekening met:

  • Het analyseren en inventariseren van het werkgebied,
  • Inzet benodigd materieel,
  • Het vastleggen van uitgangspunten, opmerkingen en wensen van de opdrachtgever,
  • Het opstellen van een overall planning van inzet materieel bij civiel technische werken.
  • De definitieve stikstofuitstoottabel wordt aangeboden t.b.v. aerius calculaties. Hiermee kan de emissie worden vastgesteld van stikstof als gevolg van economische activiteiten en de depositie in de omgeving van Natura 2000-gebieden.
Stikstof_Bouwhelm