Skip to content

Opdrachtgever:            Gemeente Katwijk

Werkzaamheden:       Uitvoeringsontwerp en RAW bestek

Locatie:                                Thorbeckestraat, gemeente Katwijk

Periode:                               2020-2021

Debuco Advies B.V. heeft in opdracht van de gemeente Katwijk de voorbereidende werkzaamheden & engineering uitgevoerd betreffende de optimalisatie van het bestaande hoofdriool en het herinrichten van de openbare ruimte in de Thorbeckestraat. Tot deze werkzaamheden behoren het maken van een RAW bestek, uitvoeringstekeningen en aanpassing overstortvoorziening Thorbeckestraat.