Skip to content

Opdrachtgever:              Provincie Noord-Holland

Werkzaamheden:          Ontwerp en RAW bestek

Locatie:                              Nauertogt, Koedijk

Periode:                             2016-2017

In 2001 gaf de provincie Noord-Holland het startsein voor de ontwikkeling van Geestmerambacht, een groot nieuw recreatiegebied even ten noorden van Alkmaar. Debuco was en is intensief betrokken bij onderdelen van de gefaseerde planontwikkeling en de uitvoering.

Geestmerambacht ligt middenin een landbouwgebied. Het terrein van 200 hectare is de afgelopen jaren geleidelijk verdeeld in verschillende recreatieve zones, die verbonden zijn met de omliggende woongebieden van o.a. Alkmaar-Noord, Heerhugowaard, Sint Pancras, Warmenhuizen en Noord-Scharwoude.

De deelgebieden hebben allemaal een eigen karakter en bieden ruimte aan verschillende soorten recreatie, maar ook aan de natuur. Per deelgebied zijn telkens eisen en randvoorwaarden benoemd, werden ontwerp en bestek gemaakt, en werd de uitvoering gerealiseerd.

Debuco Advies B.V. tekende voor diverse ontwerptekeningen, RAW-bestekken, directieramingen en adviseerde rond technische (ontwerp)oplossingen. Dat gebeurde op tal van onderdelen, waaronder de aanleg van evenementenheuvels, fiets- en wandelpaden, een houten voetgangersbrug  en de aanleg van een parkeerterrein.

Daarnaast bereidden wij de realisatie voor van onder meer nieuwe stroom-, water- en rioolaansluitingen, werkzaamheden rond kabels en leidingen en enkele hydrologische maatregelen, waaronder drainage en waterkering via balgstuwen.