Skip to content

Opdrachtgever:               Gemeente Den Haag

Werkzaamheden:           Opstellen van ontwerptekeningen en een bouwkostenraming

Locatie:                               Den Haag

Periode:                              2020-heden

In het kader van het verkennen van de potentie van aquathermie is het onderzoeken van thermische energiewinning uit oppervlaktewater een zeer interessant vraagstuk. Het doel van dit onderzoek is het in stand brengen van locatie onafhankelijk  advies voor een aquathermieput voor standaard Haagse kades. Royal HaskoningDHV heeft dit onderzoek uitgevoerd en uitgewerkt tot een casus met schets.

Debuco Advies B.V. heeft zich bezig gehouden met de technische ondersteuning, het verder uitwerken van het schetsontwerp en het maken van een bouwkostenraming.