Skip to content

Opdrachtgever:              Provincie Utrecht

Werkzaamheden:          Planstudie, raakvlakken analyse VO ontwerp

Locatie:                              Omgeving Zeist & Montfoort

Periode:                             2018-2019

In opdracht van de Provincie Utrecht zorgde Debuco Advies B.V. voor een Quick-scanonderzoek grootonderhoud met de inpassing en raakvlakken van het VO ontwerp in de bestaande situatie langs de provinciale wegen N224 en N228 gelegen in de omgeving Zeist en Montfoort.

Naast het onderdeel van de planstudie hebben onze adviseurs ook een Quick-scanonderzoek Archeologie, NGE en Bodemkwaliteit opgesteld rond alle nevenopdrachten. Met als doel om in een vroeg stadium op basis van raadpleging van archieven en bureauonderzoek in te kunnen schatten in hoeverre en op welke wijze aanvullend onderzoek voorafgaand aan de onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zal zijn.